Tekstanalyse

Flyder min tekst? Er den spændende at læse? Har jeg skrevet for meget eller for lidt?

Jeg har skabt dette lille plugin (okay, jeg fik virkelig meget hjælp af ChatGPT) for at give dig svar på nogle af de spørgsmål. Det er forholdsvist enkelt. Skriv eller indsæt din tekst i feltet til venstre, og så får du lidt feedback i feltet til højre. Feedback, som du kan bruge til at gøre dine tekster mere varieret og skarpere, altså mere spændende. Giv dit budskab de bedste betingelser for at trænge igennem.

Ordantal: 0
Tegnantal (med mellemrum): 0
Tegnantal (uden mellemrum): 0
Anslået taletid: 0 min
Anslået læsetid: 0 min
Top 20 ord: Ingen

 

Hvad kan du få hjælp med?

Værktøjet kan tælle

  1. Ord
  2. Tegn (med og uden mellemrum)
  3. Sætninger
  4. Paragraffer
  5. Læsetid
  6. Taletid
  7. 20 mest brugte ord

Godt, lad os dykke ned i, hvad du kan bruge det til for at skrive bedre tekster.

Ordoptælling

Funktion: Tæller det samlede antal ord i den indtastede tekst.

Fordel: Ved at kende det samlede antal ord i din tekst kan du sikre dig, at du overholder specifikke ordgrænser, hvad enten det er for en artikel, essay eller rapport. Det giver dig også en idé om tekstens længde og kompleksitet.

Tegnoptælling

Funktion: Denne funktion beregner det samlede antal tegn i teksten, inklusiv mellemrum.

Fordel: Tegnoptælling er afgørende, især når du skriver indhold med en specifik karakterbegrænsning, som f.eks. tweets eller andre sociale medieopdateringer.

Tegnoptælling (med og uden mellemrum)

Funktion: Denne funktion tæller antallet af tegn uden at medregne mellemrum.

Fordel: I nogle skrive- eller designscenarier er det vigtigt at kende tegnantallet uden mellemrum for at sikre en ensartet formatering eller for at overholde specifikke designkrav.

Sætningsoptælling

Funktion: Funktionen opdeler teksten baseret på sætningsafslutningstegn som punktummer, udråbstegn osv., og tæller det samlede antal sætninger. Nytteværdi: At kende antallet af sætninger hjælper dig med at forstå tekstrytmen og kan indikere, om du muligvis har skrevet for lange eller for korte passager.

Afsnitsoptælling

Funktion: Denne funktion tæller antallet af afsnit i teksten.

Fordel: At vide, hvor mange afsnit din tekst indeholder, kan hjælpe med at sikre, at dit indhold er godt struktureret og letlæseligt for læserne.

Anslået taletid

Funktion: Baseret på en gennemsnitlig talehastighed beregner denne funktion, hvor lang tid det ville tage at læse teksten højt.

Fordel: Dette er særligt nyttigt for dem, der forbereder taler eller præsentationer og ønsker at sikre sig, at deres indhold passer inden for en bestemt tidsramme.

Anslået læsetid

Funktion: Baseret på en gennemsnitlig læsehastighed beregner denne funktion, hvor lang tid det ville tage en person at læse teksten.

Fordel: For forfattere og bloggere er dette en fantastisk måde at give læserne en idé om, hvor lang tid de kan forvente at bruge på en artikel eller et blogindlæg.

Top 20 ord

Funktion: Denne funktion analyserer tekstens hyppigst anvendte ord og præsenterer de 20 mest almindelige ord med deres respektive hyppighed og procentdel af den samlede tekst.

Fordel: Dette giver skribenter indsigt i, hvilke ord eller begreber de ofte vender tilbage til i deres tekst, hvilket kan være nyttigt for at identificere fokusområder eller for at sikre variation i sproget.