10 komma-hacks, du skal kende for at blive en komma-kejser(inde)

Skrevet af Rasmus Vestergaard
Udgivet aug 26, 2020

Kommaet – et lille tegn, der kan starte en stor diskussion.

Kollegerne råber argumenterne for, hvor kommaet skal sættes. For det skærer i læsebrillerne at se det fejlplacerede komma.

Det er heller ikke nemt at sætte komma.

Og når Dansk Sprognævn taler om brugen af start-komma, begynder iveren for at forstå de danske kommaregler langsomt at dale.

Vi gør det hellere ikke nemmere for os selv, når vi blander talesprog og skriftsprog. Det gør det bare enndu sværere at finde ud af, hvor kommaet skal stå.

Men er det overhovedet vigtigt at kunne de kommaregler?

Ja, det er det. Du bruger kommaet til at sikre dig, at dit publikum forstår dit budskab korrekt, og ikke slår nogen ihjel samtidig.

Let’s eat Grandma / Let’s eat, Grandma

Undgå det ved at bruge disse 10 “komma-hacks”. De er rangeret fra nemmest til mere teknisk. Og hvis du har styr på dem, så er du blevet en komma-kejser(inde).

 1. Komma foran “at”
 2. Komma ved opremsninger
 3. Komma foran “men”
 4. Komma foran “der” og “som”
 5. Komma foran hv-ord
 6. Komma ved afgrænsninger
 7. Komma mellem helsætninger
 8. Komma mellem bydeformer
 9. Komma efter ledsætninger – og måske før
 10. Komma ved indskudte sætninger

Lad os “komma” i gang!

Hack #1 – Komma foran “at”

Dette er en af de mest udbredte kommafælder.

Som udgangspunkt skal du sætte komma foran “at”, MEN ikke hvis det efterfølgende ord er et udsagnsord (verbum).

Lad mig komme med et eksempel på en rigtig og en forkert sætning:

 1. Ved du godt, at man ikke kan danse roser? 👍
 2. Jo, man kan godt lære at danse på roser. 👎

Kan du se forskel?

I den anden sætning kommer der et udsagnsord – ‘lære’ – efter ‘at’.

Her kommer to eksempler til:

 1. Han kan godt lide at løbe i skoven. 👎
 2. Jeg er så sulten, at jeg kan spise en Tyrannosaurus. 👍

Hack #2 – Komma ved opremsninger

Opremsningskomma hører også til i den nemme ende af kommareglerne.

Som navnet forklarer, skal du bruge det i forbindelse med opremsninger.

Komma erstatter alle “og” i sætningen undtagen det sidste. Så kan du skrive en mindre kluntet sætning som denne, der kan forvirre læseren.

“Jeg købte cola og kaffe og kakaomælk og kildevand”

Med opremsningskomma kan du i stedet bare skrive:

“Jeg købte cola, kaffe, kakaomælk og kildevand”

Her er det vigtigt, at du ikke sætter komma foran det sidste “og”.

Det gælder også, når du skriver lidt mere avancerede opremsninger.

Hvis du skal finde Netto, skal du ned ad vejen, dreje til venstre og hen ad stien.

Hack #3 – Komma foran “men”

Den tredje kommaregel er også meget let at overholde.

Sæt altid komma foran “men”.

Det er det.

Her er to eksempler.

 1. Han kan bedste lide Cocio, men Mathilde er også fint.
 2. Det er forfærdeligt, men også lidt sjovt.

Lad os komme videre med det næste komma-hack.

Hack #4 – Komma foran “der” og “som”

Denne kommaregel er ren win-win. Man får placeret en masse kommaer korrekt, og reglen gælder i næsten alle tilfælde.

Der skal komma foran ordet ’som’, hvis ordet kan udskiftes med ’der’. Det samme gælder den anden vej rundt, altså hvis ’der’ kan udskiftes med ’som’.

 • Brugte biler, som/der er mere end 4 år gamle, skal synes hvert andet år.
 • Det er ikke bilernes CO2-udledning, der/som er det største klimaproblem.

Men husk, at det kun er i de tilfælde, hvor ’der’ og ’som’ kan udskiftes med hinanden. Det er ikke altid, det er tilfældet.

 • Hun er smuk som en rose.

Man kan jo ikke sige:

 • Hun er smuk der en rose.

Sæt komma foran som/der, når de kan erstatte hinanden, medmindre som/der står efter et hv-ord.

Hack #5 – Komma foran “hv-ord”

Når du sætter komma foran “hv-ord”, er du godt dækket ind i forhold til de fleste kommaer.

Hun kunne godt fortælle, hvor hun skulle sætte kommaet.

Der er selvfølgelig to farer, du skal være opmærksom på, men dem får du styr på lige om lidt.

Den første har du måske hørt om. Det nogle kalder for “idiotkommaet”.

En lidt grov betegnelse, som hentyder til en fejl, som størstedelen af os har gjort os skyldige i.

Her kommer et eksempel.

Hun kunne ikke forklare, hvor, der ikke skulle sættes komma der.

Der er et komma for meget her. Og det er foran “der”.

Den anden fare handler om, hvornår du ikke skal sætte komma foran “hv-ord”.

Det er godt at vide i, hvilken rækkefølge de danske konger levede.

Sætningen herover er et eksempel på, når det er gjort forkert.

Hvis du rykker rundt på de to sætninger ved kommaet, forsvinder meningen.

Hvilken rækkefølge de danske konger levede, er godt at vide i.

I stedet skal kommaet stå som i det følgende eksempel:

Det er godt at vide, i hvilken rækkefølge de danske konger levede.

Her kommer to eksempler mere, hvor du kan prøve testen af.

 • Far ændrer ikke sin mening, uanset hvad du gør.
 • Dommeren har ikke besluttet, på hvilket grundlag dommen skal fældes.

Hack #6 – Komma ved afgrænsninger

Afgrænsningskomma bruger til du til at, ja, afgrænse selvstændige sætningsdele.

Det er typisk i forbindelse med udråb, tiltale eller spørgende tilføjelser.

 • Stort tillykke, Allan.
 • Føj, hvor er det klamt.
 • Hallo, kan du høre mig?
 • Du kan bedst lide salatpizza, ikke?

Det er en god kommaregel at kunne, når du skal efterligne udtryk, som bruges i talesproget – for eksempel: pauser og tonegang.

Hack #7 – Komma mellem helsætninger

Hvis du har to helsætninger, skal der komma mellem dem. Det gælder, uanset om du vælger startkomma til eller fra.

 • Han gik en tur med hunden, og hun gjorde aftensmaden klar.
 • Klokken var mange, og de var på vej hjem.
 • Vil du have mælk, eller vil du hellere have vand?

Nogle gange vil du nok støde på en sætning, hvor der er et to udsagnsled, men der mangler et grundled.

 • Vi ser frem til at se jer og håber på godt vejr.

Her skal du altså ikke sætte komma, fordi de to udsagnsled “ser” og “håber” fører tilbage til det samme udsagnsled “vi”.

Hack #8 – Komma mellem bydeformer

Dette hack er tæt beslægtet med nummer 7.

For bydeformer skal du tænke på som helsætninger. Og det betyder, at der skal komma mellem dem.

Spis din broccoli, og lav dine lektier.

Prøv eventuelt at folde sætningerne ud.

Når der står en bydeform, kan du skrive “du skal” foran. Så laver en helsætning. Det gør det lidt nemmere at se, hvor der skal være komma, og forstå, hvorfor der skal være komma.

Du skal spise din broccoli, og du skal lave dine lektier.

I nogle situationer kan de to udsagnsord dog høre tæt sammen.

Rend(,) og hop.

Der kan du vælge at undlade kommaet.

Hack #9 – Komma efter ledsætninger – og måske før

Nu kommer vi til det med det valgfri startkomma.

Som udgangspunkt skal der altid være komma efter ledsætninger.

Hvis du går ned med skrald, bliver jeg glad.

Om du vil sætte det før ledsætninger, er valgfrit.

Hvis du gør, har du valgt at bruge startkomma, og så ser din sætning sådan ud.

Jeg bliver glad, hvis du går ned med skrald.

Det kræver, at du kan kende forskel på hel- og ledsætninger.

Længere nede får du en forklaring på forskellen og en huskeregel til at identificere dem.

Har du flere ledsætninger efter hinanden, skal der selvfølgelig også komme mellem dem.

Jeg bliver glad, hvis du går ned med skrald, for så skal jeg ikke gøre det.

Et godt udgangspunkt til at finde en ledsætning er ved at holde øje med nogle af disse bindeord: at, og, men, eller, så, for, som, der, af, fordi etc.

Du vil nok genkende nogle af dem fra tidligere hacks.

Hack #10 – Komma omkring indskudte sætninger

Hvis du bruger indskudte sætninger, skal du huske at omkranse dem af kommaer.

Ligesom du ser det herunder:

Det unge fodboldtalent, der spiller for FC Midtjylland, satte ny rekord i går.

Du kan kende en indskudte sætning, også kaldet en parentetiske relative bisætninger, på, at du kan tage den ud, uden at sætningens mening går tabt eller bliver forstyrret.

Ejnar, som går i parallelklassen, har aldrig nogen madpakke med.

Sætningen kan også se sådan ud her.

Århus, den største by i Jylland, er hjemsted for fodboldklubben AGF

Skal jeg bruge startkomma eller ej?

Før nævnte jeg startkomma.

Spørgsmålet er ofte: Skal du bruge det eller lade det være?

Det er helt op til dig at bestemme. Bare du er konsekvent.

Hvis du vælger at bruge startkomma, så gør det i hele teksten, på hele hjemmesiden eller i hele bogen.

Dansk Sprognævn er nogle af dem, der ikke bruger startkomma.

Nævnet mener, at det er nemmere at lære kommatering, hvis man ikke skal sætte det foran ledsætninger – det er startkomma. Og så vil Dansk Sprognævn gerne lægge sig lidt mere op af vores nordiske nabosprog, hvor man ikke sætter færre kommaer.

Langt de fleste – herunder forfattere, journalister og skribenter – bruger dog startkommaet. Formentlig fordi det følger de traditionelle kommaregler.

Så hvis du gerne vil undgå diskussioner på kontoret, så brug startkommaet

Personligt kan jeg godt lide at bruge startkomma.

Det gør teksten nemmere at læse.

Startkommaet bryder sætningerne op i mindre dele, som er nemmere at overskue og hjælper på forståelsen.

Forskellen på en hel- og ledsætning

Hel- og ledsætninger har nok holdt mange vågne om natten. For hvad betyder de to betegnelser?

Her kommer en kort og lidt grov forklaring.

En helsætning kan stå alene. Det kan en ledsætning ikke.

Han kom for sent, fordi han ikke kunne stå op.

Den første del, “han kom for sent”, er helsætningen, mens “fordi han ikke kunne stå op” er ledsætningen.

Prøv eventuelt at se, om ledsætningen kan stå for sig selv og stadig give mening.

Hvis du skal vurdere, hvad der er en helsætning eller en ledsætning, kan du prøve “ikke-reglen”.

I ledsætningen kan du indsætte et “ikke” mellem grundledet (subjekt) og udsagnsordet (verbum).

Det kan du også se i den ovenstående sætning.

Han kom for sent, fordi han ikke kunne stå op.

Smut eventuelt forbi Sproget.dk, hvis du vil læse mere om det.

Men hvorfor er det, at du og jeg skal kunne kende forskel på en hel- og ledsætning?

Fordi det hjælper os med at sætte komma.

Og det er alfa og omega for at kunne finde startkommaet.

Øv kommareglerne

Dansk Sprognævn har lavet flere øvelser, som du kan bruge til at træne dine komma-muskler.

Det er måske ikke det mest sindsoprivende, men det er godt at kunne disse kommaregler.

Prøv for eksempel det her spil, som Dansk Sprognævn har lavet med Edutasia.

Du kan også øve start-komma her hos DSNEller prøve kræfter med sætninger, hvor der ikke må være start-komma.

Opgavekorrektur.dk har også lavet nogle komma-øvelser

Har du nogen gode komma-øvelser eller huskeregler? Del dem gerne i kommentarfeltet.

Vi skrives ved!

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

 1. Sten-saks-papir lærer dig at skrive bedre tekster end dine konkurrenter. - […] jeg skrev indlægget “10 komma-hacks, du skal kende for at blive en komma-kejser(inde)”, brugte jeg Google til at se, hvad…

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

DU VIL NOK OGSÅ KUNNE LIDE DISSE INDLÆG